Doelgroep

Bij Praktijk Amandus kunnen zowel kinderen, jongeren, (jong)volwassenen, gezinnen als koppels terecht. Door ons uitgebreid team hebben we vele specialisaties om samen met u op weg te gaan en uw hulpvraag te exploreren.

Problematiek
 • Emotionele problemen
  zoals verwerken van trauma’s en verlies, negatief, neerslachtigheid en depressiviteit, angst, depressie, hechtingsstoornis, rouwverwerking, postnatale depressie, …
 • Suïcidale klachten
 • Hoogsensitiviteit
 • Fertiliteitsproblemen
 • Identiteitsproblemen
  zoals laag zelfbeeld, seksuele identiteit,…
 • Genderdysforie
 • Zoektocht naar seksuele geaardheid en coming out
 • Sociale problemen
  zoals moeilijkheden om vriendschappen maken, gepest worden, dominant zijn, moeite om grenzen te stellen,…
 • Relationele problemen: moeilijkheden ondervinden in een relatie of bij echtscheiding
 • Lichamelijke klachten
  zoals belemmeringen en blokkades,…
 • Psychosomatische klachten: lichamelijke klachten zonder medische verklaring
 • Eetstoornissen
 • Persoonlijke groei en ontwikkeling, zingeving, existentiële thema’s,…
 • Schoolproblemen
  zoals faalangst, onderpresteren, hoogbegaafdheid,…
 • Studiebegeleiding
 • Werk gerelateerde klachten
  zoals burn-out, stressklachten, coaching,…
 • Ontwikkelingsstoornissen
  zoals autisme, ADHD,…
 • Gedragsmoeilijkheden
 • Opvoedingsproblemen
  zoals slaapproblemen, straffen en belonen, driftbuien,…
Diagnostiek
 • Intelligentietesten
  (WPPSI-III-NL voor 2,6 tot 7 jaar, WISC-III en WISC- V-NL voor 6 tot 16 jaar, WAIS-IV-NL voor 16 tot 84 jaar)
 • Affectief-relationeel onderzoek
  (een belevingsonderzoek aangevuld met vragenlijsten)
 • Concentratie- en aandachtsonderzoek
  (TEA-Ch aangevuld met vragenlijsten en (semi-)gestructureerd interview met ouders en leerkracht)

Project ZOOM-UIT

Therapeutisch project met betrekking tot de behandeling voor jongeren en (jong) volwassenen met een suïcidale gedrag en/of gedachten.

Wordt momenteel uitgewerkt. Op de website kan u het project volgen. Indien u meer informatie wenst, kan u steeds mailen naar info@praktijkamanuds.be.